GURU-GURU STAM 2010

GURU-GURU YANG MENGAJAR KELAS STAM 2010

Kami pelajar Kelas STAM 2010 mengucapkan jutaan terima kasih atas ilmu yang dicurahkan oleh guru-guru kami yang sangat kami sayangi. Kami mendoakan semoga Allah memberi keberkatan dan rahmat pada guru-guru ini khususnya dan guru-guru Ma'ahad Al-Ehya Asshariff keseluruhannya.

 USTAZAH MAIZUL
MATA PELAJARAN: ARUDH QAFIYAH, ADAB NUSUS

 USTAZ ABDULLAH
MATA PELAJARAN: MUTOLA'AH, SOROF

 USTAZ AKMAL
MATA PELAJARAN: HADITH DAN MUSTOLAH

 USTAZ MUKHLIS
MATA PELAJARAN: TAFSIR DAN ULUMUHU

 USTAZ TAHIRI AL-MAGHRIBI
MATA PELAJARAN: HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID

 USTAZ TAUFIK
MATA PELAJARAN: MANTIQ, BALAGHAH, FARAID

 USTAZ WAFIR
MATA PELAJARAN: FEKAH

USTAZ ZAWAWI
MATA PELAJARAN: NAHU

USTAZ ZAHIBI
MATA PELAJARAN: HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID

 USTAZAH NUSAIBAH 
MATA PELAJARAN: INSYA'

 
USTAZAH RAHMAH
MATA PELAJARAN: INSYA'