BUKU RUJUKAN DAN LATIHAN STAMPENERBITAN AL-AZHARI

bukustam.blogspot.com merupakan pengedar sah bagi buku-buku rujukan dan latihan STAM Penerbitan Al-Azhari.

Praktis Mumtaz
Cetakan Terbaru
PRAKTIS MUMTAZ BALAGHAH
HARGA: RM7.00


PRAKTIS MUMTAZ FIQH WAL FARAID
HARGA: RM9.00PRAKTIS MUMTAZ HADITH WAL MUSTOLAH
HARGA: RM7.00PRAKTIS MUMTAZ NAHU WAL SARF
HARGA: RM9.00PRAKTIS MUMTAZ TAFSIR WAL ULUMUHU
HARGA: RM9.00PRAKTIS MUMTAZ TARIKH ADAB NUSUS
HARGA: RM7.00


PRAKTIS MUMTAZ TAUHID WAL MANTIQ
HARGA: RM9.00

BUKU RINGKASAN ARUDH WAL QAFIYAH
HARGA: RM5.00

BUKU RINGKASAN BALAGHAH
HARGA: RM4.00

BUKU RINGKASAN FIQH WAL FARAID
HARGA: RM5.00

BUKU RINGKASAN HADITH
HARGA: RM5.00

BUKU RINGKASAN MANTIQ
HARGA: RM3.50

BUKU RINGKASAN NUSUS
HARGA: RM3.00

BUKU RINGKASAN SOROF
HARGA: RM4.00

BUKU RINGKASAN TARIKH AL-ADAB
HARGA: RM4.00

BUKU RINGKASAN TAUHID
HARGA: RM4.00


NOTA RUJUKAN STAM TERJEMAHAN ARAB - MELAYU
NOTA TAFSIR (ARAB-MELAYU)
HARGA: RM30.00
NOTA BALAGHAH (ARAB-MELAYU)
HARGA: RM25.00NOTA MANTIK (ARAB-MELAYU)
HARGA: RM25.00NOTA FEKAH & FARAID (ARAB-MELAYU)
HARGA: RM40.00
NOTA NUSUS (ARAB-MELAYU)
HARGA: RM22.00


BUKU ARAB RUJUKAN TAMBAHAN STAM
SYARAH MATAN AR-RAHABIAH
HARGA: RM35.00SYARAH MATAN AS-SULLAM
HARGA: RM25.00BALAGHAH WADIHAH
HARGA: RM60.00


I'ROBUL QURAN AL-KARIM
HARGA: RM105
QAWAID LUGHATUL ARABIAH
HARGA: RM55.00TASRIF BINA AF'AL
HARGA: RM20.00
Harga buku-buku diatas adalah tidak termasuk kos pengeposan.

Untuk pesanan, sila senaraikan buku-buku yang hendak dibeli dan
emel kepada: bukustam@gmail.com
atau whatsapp: 019-4744050
Saya akan maklumkan jumlah harga pesanan beserta kos pengeposannya kepada anda.
Pesanan anda akan dihantar setelah bayaran diterima.