SENARAI BUKU STAM 2017


πŸ“• TERBARU:
Nota Faraid - Formula Short Learning: RM8
Al-Muin Fi Tarikh Adab Wa Nusus: RM12
Target Mumtaz Nahu Sorf (nota dan latihan) + skema jawapan: RM19
Al-Wajiz Fi Arudh Wal Qofiyyah: RM12
Al-Insyak 20 Contoh Karangan Bahasa Arab STAM: RM10


πŸ“— KAMUS:
Qomusika: Kamus Arab-Melayu-Inggeris: RM210


πŸ“™ NOTA PANITIA (PENGGUBAL SOALAN) STAM 2017
1. Talkhis Fi Tarikh Adabi Li 'Asrain Uthmaniy Wa Hadith: RM16
2. Talkhis Nahu Wa Sorof (Siri Ringkasan Mumtaz STAM): RM16
3. Nota Hadith Wa Mustolah Edisi 2017: RM17
4. Ghayatul Khulus Fi Adab Wa Nusus: RM15


πŸ“˜ NOTA RINGKASAN AZHARI STAM:
1. Tafsir: RM8
2. Hadis: RM7
3. Nahu: RM7
4. Sorof: RM5
5. Tarikh adab: RM6
6. Balaghah: RM6
7. Fekah: RM8
8. Arudh & Qofiyah: RM7
9. Mantiq: RM6
10. Tauhid: RM5


πŸ“’ BUKU LATIHAN PRAKTIS MUMTAZ STAM 2017
1. Praktis Mumtaz Arudh & Qofiah: RM16.00
2. Praktis Mumtaz Balaghah: RM16.00
3. Praktis Mumtaz Fekah & Faraid: RM16.00
4. Praktis Mumtaz Nahu & Sorf: RM16.00
5. Praktis Mumtaz Tafsir & Ulumuhu: RM16.00
6. Praktis Mumtaz Tauhid & Mantik: RM16.00


πŸ“š BUKU KOLEKSI SOALAN LATIHAN STAM
1. Koleksi Soalan Adab& Nusus: RM10.00
2. Koleksi Soalan Insyak & Mutholaah: RM10.00
3. Koleksi Soalan Hifz Al-Quran & Tajwid: RM10.00
4. Koleksi Soalan Hadis & Mustolah: RM10.00


πŸ““ NOTA TERJEMAHAN STAM ARAB-MELAYU
1. Balaghah RM25
2. Mantik RM25
3. Tafsir Dan Ulum Tafsir RM45
4. Fiqh Dan Faraid RM45
5. Nahu RM35
6. Nusus RM15
7. Adab & Nusus - Panitia El Meheliah: RM10
8. Hadis & Mustolah - Panitia El Meheliah: RM10


πŸ“’ RUJUKAN TAMBAHAN STAM
1. Buku Ilmu Balaghah Lengkap (Melayu): RM35
2. Buku Ilmu Sorof Moden (Melayu): RM35
3. Syarah Matan Ajurrumiyyah - Nahu (Melayu): RM35
4. Balaghah Wadhihah (Melayu) : RM35
5. Balaghah Wadhihah (Arab): RM40
6. Syarah Matan Sullam - mantik (Arab): RM25
7. Syarah Matan Rahabiah - faraid (Arab): RM35
8. Atlas Nahu Arabiah - Nahu: RM7


πŸ“•πŸ“—πŸ“’ Anda nak gambar buku? Sila bagitahu saya πŸ‘ŒπŸΌπŸ˜Š


✅ Sila bagi pada saya senarai buku yang hendak dibeli.
✅ Sila sertakan sekali nama dan alamat untuk saya kirakan kos poslaju.
✅ Kemudian saya akan berikan cara membuat bayaran.
✅ Buku akan diposkan selepas bayaran disahkan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan