SYARAH MATAN AL-RAHABIAH


شرح متن الرحبية بغية الباحث في الموارث
KITAB ILMU FARAID (MIRATH)
SYARAH MATAN AL-RAHABIAH

Buku ini dipilih kerana sesuai untuk guru yang mengajar dan para pelajar STAM.

Penulis: Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Husain Al-Rahabiy (wafat tahun 577H)
Disyarah oleh: Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafie Al-Azhari
Diterbitkan oleh: Darul Manar, Kaherah, Mesir
Cetakan: 2014
Jumlah muka surat: 303
Kulit Keras (Hard Cover)
HARGA: RM35
Sila whatsapp: 019-4744050

STOK TERHAD

Tiada ulasan:

Catat Ulasan